servicii

graph


iaasb

IASB

IVSC


Home B1 Servicii b2 Clienti b4 Acreditari b5 Audit b6 Contact     

 
Considerind necesitatile concrete ale clientului si tinind cont de eventuale incompatibilitati, gama serviciilor poate cuprinde urmatoarele domenii in care avem experienta si acreditari profesionale:

AUDIT FINANCIAR - Servicii de baza

bulletAudit conform Standardelor Internationale de Audit (ISA) pentru raportari statutare sau   raportari pentru consolidari de Grup conform Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS)
bulletRevizuiri limitate si misiuni pe proceduri agreate
bulletAudit pentru proiecte de finantare internationala (BERD, BEI, PHARE, fonduri structurale UE)


SERVICII DE CONTABILITATE

bulletAcopera evidenta contabila primara, contabilitatea financiara, salarizare, declaratii privind impozite si taxe
bulletCentre de cost, raportari de Grup


CONSULTANTA SI EXPERTIZA

bulletCenzorat statutar
bulletExpertize financiar-contabile
bulletFuziuni, achizitii, divizari
bulletContabilitate financiara si consultanta fiscala
bulletAsistenta profesionala de specialitate pentru retratarea conturilor conform IFRS, regulilor specifice de Grup si cursuri de formare


EVALUARE SI PLANIFICARE

bulletEvaluari imobiliare
bulletEvaluari de intreprindere si Due Diligence
bulletStudii de fezabilitate si Plan de Afaceri