Audit

CALITATEA IN AUDIT

Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) efectueaza controale asupra cabinetelor de audit pentru a verifica respectarea normelor profesiei si a calitatii actului profesional.
In urma controalelor se acorda calificative de calitate intre A si D.
T&T AUDIT SRL a obtinut calificativul A.

RAPORTARI EXTERNE

  Filialele holdingurilor internationale intocmesc periodic pachete de raportare pentru Grup, utilizate in consolidarea internationala a conturilor.
Intocmite in general conform IFRS, pachetele difera de la o societate la alta in functie de specificul industriei, tara, politici specifice de Grup.
Pentru un contabil, intocmirea unui asemenea pachet reprezinta o provocare profesionala. Dincolo de competentele necesare contabilitatii romanesti, pachetele solicita eforturi pentru gestiunea diferentelor intre sistemele contabile, intre politicile contabile, monede si limbi.
T&T AUDIT are experienta necesara in intocmirea, auditarea, asistenta, conceptia, implementarea de asemenea pachete.
O alta provocare specifica pe care T&T AUDIT o gestioneaza pentru majoritatea clientilor sai este si intocmirea anumitor rapoarte in limba engleza pentru auditorii consolidatori de la sediile centrale ale Grupurilor (Planning Memorandum, Completion Memorandum, Management Letter, Highlights Memorandum, Audit Report).

NORME MINIMALE DE AUDIT

  Conform normelor profesionale emise de Camera Auditorilor Financiari din România, (Hot. 44/2005) realizarea unei misiuni de audit financiar impune, pe parcursul unui an financiar, îndeplinirea unor proceduri de audit minime obligatorii definite in Hotarirea respectiva. Parcurgerea acestor Norme Minimale implica, conform Hotaririi CAFR, un volum de munca de normal de 240 de ore pentru un exercitiu financiar, care pot fi reduse pina la 180 de ore in cazul entitatilor de complexitate redusa.
In stabilirea costului unei misiuni de Audit, se porneste de la acest volum minim de munca, la care se adauga munca suplimentara in functie de specificul societatii: stocuri semnificative, sau sisteme de raportare complexe (pachete), sau multe puncte de lucru/subunitati, sau auditarea initiala ce trebuie sa acopere si anul precedent, sau sisteme complexe de costuri, volum, etc.

AUDITUL INTERN

  In ciuda denumirii similare, auditul intern este foarte diferit de auditul extern.

 

COMPARATII RELEVANTE

Audit intern

Audit extern

Aria de acoperire

Procesele interne in cadrul organizatiei

Situatiile financiare

Aspecte de interes

Operationale

Financiar-contabile

Aspecte de interes

Economicitate, eficacitate, eficienta, riscuri, legalitate, conformitate, control intern, reguli si proceduri interne

Reflectarea fidela  a realitatii in situatiile financiare si note

Derulare in timp

Permanent

Anual

Cui raporteaza

Conducerii

Asociatilor

Transparenta raportului

 Document intern, confidential

Opinia de audit – Document public

Analica riscurilor si controlului intern

Obiectiv in sine, pentru verificarea eficientei, eficacitatii, identificarea de neconfirmitati si informarea conducerii pentru masuri si optimizari

Parcursa pentru documentarea si cunoasterea organizatiei si identificarea riscurilor cu scopul planificarii auditului; poate genera informari confidentiale pentru conducere

Relatie intre ele

Colaboreaza cu auditorii externi si furnizeaza informatii

Utilizeaza informatiile de la auditorii interni; apreciaza calitatea controlului intern

Frauda

Unul din obiectivele auditului intern este prevenirea, descurajarea, identificarea fraudei, si stabilirea unor sisteme de control pentru evitarea fraudei

Elemente de frauda pot intra in atentia auditorilor in decursul activitatii lor, insa nu reprezinta obiectivul auditorului extern identificarea si raportarea fraudei.

Norme

Legea 31/1990 republicata prevede ca societatile care indeplinesc criteriile de audit extern trebuie sa organizeze functie de audit intern.
Hot.CAFR 88/2007 privind auditul intern

explicat mai sus

 

AUDITUL INFORMATIZAT

Societatile, in special cele care fac parte din Grupuri multinationale, opereaza cu sisteme informatice avansate ce acopera atit functia financiar-contabila, cit si functii de controlling, bugete, costuri, raportari pentru consolidare internationala, dar mai ales includ tot mai sofisticate module operationale, tehnice, cu particularitati ale industriei.
Profesia de audit trebuie sa tina pasul cu evolutia tehnologiei informatiei.
O masura a competentei in audit consta in abilitatea de a opera cu baze de date culese din asemenea sisteme.
Pe plan international s-au consacrat tehnici de audit informatizat (Computer-Assisted Audit Techniques – CAAT) care presupun culegere, procesare, selectare, analiza in structura si dinamica, corelatii, investigarea bazelor de date masive cu milioane de inregistrari.
Auditarea informatizata este si o solutie ce evita sufocarea societatii auditate, avind posibilitatea sa-si extraga singur datele, iar viteza de lucru si eficienta cresc.
T&T AUDIT se plaseaza la nivelul cerintelor actuale ale profesiei din acest punct de vedere inclusiv la societati cu programe complexe ca SAP.

CONDITII PENTRU AUDITAREA OBLIGATORIE

In mediul international, si implicit in cazul filialelor romanesti ale multinationalelor, auditarea este efectuata in general pentru listarea la Burse, dar adesea este pur si simplu o politica de Grup impusa de actionari.
Conform legislatiei romanesti, situatiile in care societatile sint obligate sa efectueze un audit financiar sint definite de art. 5 din OMF 3055/2009 care adopta in Romania reglementarile contabile conforme cu Directivele Europene.
Acest text de lege defineste doua mari familii de criterii care impun auditarea :
(1) Criterii de marime (definite in art. 3 al aceleiasi legi): daca la inchiderea unui exercitiu financiar se indeplinesc doua din urmatoarele trei criterii :
Total active mai mari decit 3’650’000 EUR
Cifra de afaceri neta mai mare decit 7’300’000 EUR
Numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar : mai mare sau egal cu 50
(2) Societatile de interes public (definite in Ordinul 907 din 2005):
Institutiile de credit
Societatile de asigurare si reasigurare
Entitatile reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
Societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata
Companiile si societatile nationale
Persoanele juridice care apartin unui grup de societati si intra in perimetrul de consolidare de catre o societate-mama care aplica Standardele Internationale de Raportare Financiara
Persoanele juridice altele decit cele de mai sus, care beneficiaza de imprumuturi nerambursabile sau cu garantia statului.
Ulterior, prin Ordonanta 28/2006, transformarea societatilor de leasing in Institutii Financiare Nebancare  a adus concomitent si obligativitatea de auditare a situatiilor financiare a aceastora (art. 18(2)).

SERVICII CONEXE

Profesia de audit este guvernata de norme etice care impun conditii de independenta a auditorilor pentru a asigura obiectivitatea profesionala.
In limitele acestor restrictii, societatea T&T AUDIT acorda consultanta in domeniul fiscal  si asistenta la intocmirea raportarilor interne si externe.
In afara serviciilor de audit, in baza acreditarilor profesionale si in functie de situatiile si necesitatile clientilor, societatea T&T AUDIT ofera servicii profesionale de evidenta contabila, evaluari de intreprindere, evaluari imobiliare, cursuri de formare, consultanta de specialitate in cazuri de fuziuni, achizitii, intocmire de proceduri interne si bugetare, precum si misiuni pe proceduri agreate cu clientul care se configureaza cu precizie conform necesitatilor sale specifice.

CONSOLIDAREA STATUTARA

  Legislatia romaneasca prevede, prin OMFP1752/2005 si Legea Contabilitatii 82/1991 republicata, ca societatile romanesti care detin filiale, sa intocmeasca si sa depuna bilant consolidat incepind cu anul incheiat la 31 Decembrie 2007, cu termenul de raportare 30 August. Legislatia este in concordanta cu Directiva a VII-a Europeana privind conturile consolidate.
Se raporteaza bilant consolidata daca societatile depasesc impreuna doua din urmatoarele trei limite:
Total active mai mari de 17.520.000 EUR
Cifra de afaceri mai mare de 35.040.000 EUR
Numar salariati mai mare de 250.
Acest bilant trebuie sa fie auditat.

EXEMPLE DE PROCEDURI DE AUDIT INTERN:

Verificarea autorizarii platilor, cumpararilor, discounturilor
Verificarea organizarii ofertelor la investitii
Verificari ale sistemelor de asigurare a calitatii
Examinarea incidentelor si erorilor
Supravegherea derularii proiectelor – exemplu implementarea unui program
Analiza pe indicatori – exemplu rata deseurilor
Centralizarea de rapoarte operative – exemplu concluzii dupa inventariere
Proceduri anti frauda – exemplu verificarea tranzactiilor cu numerar, tranzactiilor cu societati afiliate, colectarea de informatii

MODELE AUDIT

Cererea de informatii

Confirmare EN

Confirmare banca

Raportul privind transparenta

Confirmare RO

Scrisoare avocat

Recomandari inventar

administratorAudit financiar