Servicii audit – Consultanta si Expertiza – Servicii de contabilitate

AUDIT FINANCIAR – Servicii de baza

Audit conform Standardelor Internationale de Audit (ISA) pentru raportari statutare sau   raportari pentru consolidari de Grup conform Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS)
Revizuiri limitate si misiuni pe proceduri agreate
Audit pentru proiecte de finantare internationala (BERD, BEI, PHARE, fonduri structurale UE)

CONSULTANTA SI EXPERTIZA

Cenzorat statutar
Expertize financiar-contabile
Fuziuni, achizitii, divizari
Contabilitate financiara si consultanta fiscala
Asistenta profesionala de specialitate pentru retratarea conturilor conform IFRS, regulilor specifice de Grup si cursuri de formare

SERVICII DE CONTABILITATE

Acopera evidenta contabila primara, contabilitatea financiara, salarizare, declaratii privind impozite si taxe.
Centre de cost, raporturi de grup

administratorServicii